Jeugdgezondheidszorg

Jeugdgezondheidszorg

De zorgsector staat onder enorme druk om efficiënter en effectiever te werken. Alle betrokkenen moeten een bijdrage leveren om oplossingen te vinden om de zorg te verbeteren. Dit geldt ook voor de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg. Gemeenten zijn tegenwoordig verantwoordelijk voor alle zorg voor jeugd, van preventie tot gespecialiseerde jeugdzorg. De vraag hiernaar neemt alleen maar toe, terwijl er juist bij gemeenten forse bezuinigingen plaatsvinden.

JGZ - KD+

Ketenvorming

Meer dan ooit is er behoefte aan vroegtijdige signalering en preventie. Tegelijkertijd willen ouders zelf de regie voeren. Door aan te sluiten op het Landelijk Schakel Punt (LSP) en het Topicus Overheid Platform (TOP) deel je informatie met elkaar en krijg je een beter inzicht in de situatie. Kortom: een sterkere zorgketen.

Meetbare toegevoegde waarde

Het digitaal dossier KD+ biedt Topicus Zorg meetbare toegevoegde waarde bij de dienstverlening aan ouders. Het sluit naadloos aan bij de vraag naar meer flexibiliteit en delen van informatie.

Wil je meer informatie over Topicus & KD+?
Topicus