Koppeling met de gemeente

Koppeling met de gemeente

Voor rapportages en delen van informatie voorziet KD+ in gefaseerde integratie met het Topicus Overheid Platform (TOP). De software snijden we per instantie of gemeente specifiek toe op de gewenste werkwijze en vorm van integratie.

Topicus Kd + - Gemeente
Topicus Kd + - Gemeente

Samen met gemeenten

Door hervormingen in het zorgstelsel vervullen gemeenten een steeds belangrijkere rol in de zorg. Cruciaal is dat zorgverleners en gemeenten hun informatie veilig en verantwoord met elkaar kunnen uitwisselen. Door koppeling met het Topicus Overheid Platform bevordert KD+ kan de onderlinge samenwerking veel vloeiender verlopen.

Wil je meer informatie over KD+?
Topicus