Waarom KD +

Waarom  KD+?

In de jeugdgezondheidszorg draait het om samenwerking binnen het zorgnetwerk rond het kind. Dit wordt alleen maar belangrijker door de hervormingen in het zorgstelsel, waarin gemeenten een grotere rol spelen. KD+ is het digitale jeugddossier voor de jeugdgezondheidszorg dat de samenwerking met gemeenten bevordert.

KD+ heeft vele voordelen:

  • minimaliseert de administratieve lasten van zorgverleners;
  • procesondersteuning voor gemakkelijke registraties;
  • eenvoudige koppelingen met het zorgnetwerk;
  • betere afstemming met het zorgnetwerk door informatiedeling;
  • het kind centraal!
Waarom KD +

Samen zorgen

Goede samenwerking binnen het zorgnetwerk valt of staat met verantwoorde informatiedeling, met (regionale) verwijsindexen voor risico-jongeren, zorgaanbieders en gemeentelijke platformen. Dit minimaliseert de administratieve lasten van de zorgverleners en benut het volle vermogen van alle betrokkenen.

Procesgerichte ondersteuning

In KD+ staat het kind centraal. Per kind staan de belangrijkste gegevens direct inzichtelijk in een dashboard (‘kindbeeld’). KD+ is een flexibel systeem dat je volledig kunt afstemmen op de specifieke werkwijze van je eigen organisatie. Door de procesgerichte inrichting is het heel eenvoudig om mee te werken.  Inmiddels werken in Nederland al meer dan twintig organisatie elk op hun eigen wijze met KD+.  Bekijk de modules van KD+.

KD + - Rapportage
Wil je meer informatie over KD+?
Topicus